JOHDANTO OHJELMAT KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Vapaista ohjelmistoista Linux Knoppix Linux ja Windows

flying bird

Vapaista ohjelmistoista


Tervetuloa ohjelmistojen tulevaisuuteet! Suuri osa tällä CD-levyllä olevista ohjelmista muistuttaa ohjelmia, joita jo käytät, mutta on olemassa myös joitain eroavaisuuksia. Eräs tärkeimmistä eroista on, että tulevaisuuden ohjelmistot ovat vapaita.

Tämä vapaus on paljon syvällisempää, kuin vain "vapaus" ladata ohjelma Internetistä. Sinulla on täysi laillinen oikeus kopioida ja jakaa vapaita ohjelmia edelleen. Sinulla ei ole vain lupa tehdä niin --- Sinua jopa rohkaistaan siihen.

Lisäksi vapaiden ohjelmien lähdekoodi on vapaasti saatavilla. Muuttamalla tätä lähdekoodia voit muuttaa ohjelman toimintaa. Sinulla on laillinen oikeus muuttaa ohjelmaa ja jakaa näitä uusia, vanhan ohjelman lähdekoodiin pohjautuvia, ohjelmia. Kuitenkin silloin sinun täytyy antaa myös muutettu lähdekoodi saataville. Useimpia tällä CD-levyllä olevia ohjelmia koskevat oikeutesi ja vastuusi on lueteltu GNU yleisessä lisenssissä. (GNU General Public License, GNU GPL lisenssi)

Lyhyesti sanottuna, kaikki nämä ohjelmat kuuluvat sinulle! Tätä ei voi korostaa liikaa. Jos haluat kopioida näitä ohjelmia, niin voit tehdä sen. Jos haluat muuttaa näitä ohjelmia, voit tehdä senkin. Voit tehdä sen itse tai voit pyytää ohjelmoijaa tekemään sen puolestasi. Ketä tahansa ohjelmoijaa. Missä tahansa. Tässä on vapaiden ohjelmistojen kauneus.


Ohjelmistoja kaikille


Kysymys: En ole ohjelmoija. Miksi minun pitäisi välittää?

Jos ajattelet vapaita ohjelmistoja kuin ohjelmistomaailman julkisena kirjastona, alat ymmärtää sen merkityksen.

Ajatus siitä, että tietoa pitää jakaa, on peräisin jo valistuksen aikakaudelta. Tieto on eräs "yhteisen hyvän" muoto, joka kuuluu kaikille. Se kasvaa sitä paremmin, mitä useampi ihminen sitä jakaa.

On myös vanha ajatus siitä, että kaikkien pitäisi kyetä lukemaan - Protestanttisen tradition eräs keskeinen ajatus - ja nykyisin meillä on varsin hyvin varusteltuja julkisia kirjastoja, joissa kuka tahansa voi käyttää lukutaitoaan ja ammentaa tietoa yhteisestä tietovarastosta. Valistunut kansa on myös eräs toimivan demokratian perusta. Ja lukutaito on tietenkin sen tärkeä perusedellytys.

Tänä päivänä käytännössä koko kansa on lukutaitoista - seuraava askel modernissa tiedon virrassa on "tietokoneenlukutaito". Se, että osa kansasta jäisi tämän taidon ulkopuolelle, voimatta osallistua tietokoneiden maailmaan, on vastoin sitä periaatetta, että kaikilla tulisi olla täysi pääsy ja mahdollisuus osallistua tiedon ja taidon "yhteiseen hyvään". Vapaat ohjelmistot auttavat varmistamaan tämän pääsyn ja siten vahvistavat demokratiaa.