INNLEDNING PROGRAMMENE SPØRSMÅL OG SVAR
Om Fri Programvare Linux Knoppix Linux og Windows

flying bird

Om fri programvare


Velkommen til framtidens programvare! En stor del av denne programvaren vil forsåvidt være veldig lik den du bruker i dag, men det er en del viktige forskjeller også; som for eksempel dette at framtidens programvare er fri.

Dette er et frihetsbegrep som har en mye dypere mening enn friheten til å laste ned programvaren fra internett. Fri programvare betyr at du har lovfestet rett til å fritt kopiere og distribuere programvaren. Det er ikke bare lov å gjøre det, brukeren blir også oppfordret til å gjøre det!

Dessuten er kildekoden tilgjengelig - det vil si informasjonen om hvordan programmet er bygget opp. Du har lov til å endre kildekoden og lage modifiserte eller nye program på basis av den gamle kildekoden - men hvis du distribuerer den videre, må du oppgi hvilke endringer som er utført. De juridiske rettighetene og skyldighetene vedrørende de fleste programmene på denne CD-en, finner på GNU General Public License.

Så: alle disse programmene er dine! Jeg kan ikke tilstrekkelig understreke hvor viktig dette er. Hvis du vil kopiere dem, værsågod. Og hvis du vil endre dem, kan du det også. Du kan gjøre det selv eller be en programmerer å gjøre det for deg. Hvilken som helst programmerer. Hvor som helst. Dette er det skjønne med fri programvare.


Programvare for alle

Spørsmål: Jeg er ikke programmerer. Hvorfor skal jeg bry meg om dette?

Hvis du tenker på fri programvare som et offentlig bibliotek for programvareverden, vil du begynne å forstå hvorfor dette er så viktig.

En viktig tanke som ble formulert i opplysningstiden var idéen at kunnskap er noe som kan og bør videreføres. Kunnskap er en "vare" som tilhører alle, og som vokser når så mange som mulig får del av den - og alle kan ta del av kunnskap.

Vi har også en gammel idé om at hele folket skal være lesekyndig - dette er sentralt i den protestantiske tradisjonen - og vi har idag flotte offentlige bibliotek, der alle kan bruke leseferdigheten sin og få del av kunnskapsmassene. En opplyst befolkning er også vesentlig for et fungerende demokrati, og leseferdighet er selvfølgelig en viktig forutsetning.

Vi har idag en nesten fullstendig leseferdighet - neste skritt i informasjonsfluks-systemet er datakyndighet. At en del av befolkningen skulle stå utenfor datamaskinenes verden, strider mot prinsippene om alles delaktighet i kunnskaps- og informasjons-massene. Fri programvare er en garanti for alles potensielle delaktighet i dataverden, noe som altså også styrker demokratiet.