INLEDNING PROGRAMMEN FRÅGOR OCH SVAR
Om Fri Mjukvara Linux Knoppix Linux och Windows

flying bird

Om Fri Mjukvara


Välkommen till framtidens mjukvara! En stor del av denna mjukvara är mycket lik den du använder i dag, men det finns också en del viktiga olikheter - som till exempel att framtidens mjukvara är fri.

Detta frihetbegrepp har en mycket djupare innebörd än friheten att ladda ned mjukvaran från Internet. Fri mjukvara betyder att du har lagstadgad rätt att fritt kopiera och distribuera mjukvaran. Det är inte bara tillåtet att göra det, du blir faktiskt uppfodrad att göra det!

Dessutom är källkoden tillgänglig - det vill säga informationen om hur programmen är uppbyggda. Du har rätt att ändra källkoden och göra modifierade eller nya program baserade på den gamla källkoden - men om du distribuerar den vidare, måste du uppge vilka ändringar du har gjort. Om de juridiska rättigheterna och skyldigheterna angående de flesta programmen på denna cd, kan du läsa på GNU General Public License.

Så: samtliga av dessa program är dina! Jag kan inte tillräckligt understryka hur viktigt detta är. Om du vill kopiera dem, varsågod, och om du vill ändra dem, är det också i sin ordning. Du kan göra det själv eller be en programmerare göra det åt dig. Vilken som helst programmerare. Var som helst. Detta är det underbara med fri mjukvara.


Mjukvara för alla

Fråga: Jag är inte programmerare. Varför ska jag bry mig om detta?

Om du tänker på fri mjukvara som ett offentlig bibliotek i mjukvara-världen, kommer du förstå varför detta är så väsentligt.

En viktig tanke som formulerades under upplysningstiden var idén att kunskap är något som kan och bör föras vidare. Kunskap är en "vara" som tillhör alla, och som växer när så många som möjligt tar del av den - och alla kan ta del av kunskap.

Vi har också en gammal idé om att hela folket ska kunna läsa - detta är viktigt i den protestantiska traditionen - och vi har idag fina offentliga bibliotek där alla kan använda sin läsekunnighet och ta del av kunskapsmassorna. En upplyst befolkning är också väsentlig för en fungerande demokrati, och att kunna läsa är självklart en viktig förutsättning.

Vi har idag en nästan hundraprocentig läsekunnighet - nästa steg i informationsflödes-systemet är datakunnighet. Att en del av befolkningen skulle stå utanfor datorernas värld, strider mot principerna om allas delaktighet i kunskaps- och informations-massorna. Fri mjukvara är en garanti för allas potentiella delaktighet i datavärlden, detta är som sagt en av förutsättningarna för demokrati.