CV

Knut Yrvin f. 070367

11. juni 2004

Utdanning

1993-2000
Hovedfag (cand.scient) i systemutvikling fra Universitetet i Oslo (Oppgavetittel: Datastøttede opptakssystemer for høyere utdanning: Bruk, styring og uvikling)
1989-1992
3 årig ingeniørhøgskole elektronikk (NKI) (Oppgavetittel: Kvalitetssikring av produksjon av flerlags kretskort)
1987-1988
Utskrevet befalskurs i Forsvaret (sambandet)
1986
3 år VGS med allmen elektro, og VK I elektronikk

Organisasjonsaktivtet

2002-2004
Styremedlem i Hellerud Arbeiderparti (med forskjellige verv). Har deltatt i utformingen av «La oss bygge kunnskapssamfunnet» som er hovedsatsingen til Oslo Arbeiderparti for framtiden: http://www.oslo-ap.no/index.gan?id=22526 (side 15-17).
2000-2004
Styremeldem i Elektronisk Forpost Norge (www.efn.no)
1998-2002
Leder av Universitetets Arbeiderpartilag
1995-1997
Representert 35.000 studenter i Studie og utdanningskomiteen på Universitetet (SUK) i Oslo i nærmere 3 år (SUK rådgivende organ for kollegiet ledet av prorektor)
1997
Har representert 35.000 studenter i Universitetet forskningskomite (også rådgivende organ for kollegiet ved Universitetet i Oslo)
1997-2001
Har deltatt sentralt i arbeidet med nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (http://folk.uio.no/joern/galleri/demo/index.html)
1995
Rådgiving til Arbeiderpartiets nye politikk om studiefinansiering
1989-1999
Foredragsholder og kursinstruktør i studentdemokratiske sammenheng (tale og debatt, valgkamp, tillitsvalgt osv.)
1991
Studentrådsleder på NKI-ingeniørhøgskolen Bekkestua

Kurs

2001 7-14 mai.
En ukes kurs i Enterprise Java Beans i regi av SUN
2001 24-25 apr.
kurs i Rational Unied Process
2001 14-21 feb.
Ukes WebSphere-kurs på IBM i Enterprise Java Beans
1999
En ukes kurs i PL/1 prosedyreorientert språk IBM
1999
To ukers kurs i bruk av Java i Visual Age (IBM IDE)
1999
TSO for stormaskin

Praksis (hovedløp)

2001-
Prosjektleder Skolelinux-prosjektet (www.skolelinux.no)
2000-2002
Seniorkonsulent Objectware (ref: Magnus S. Rygh <MagnusS@objectware.no> 92649333). Oppgaver: arkitektur, rådgivning, prosjektledelse og systemutvikling.
1999-2000
Produkt- og systemutvikler Verdipapirsentralen (ref: Øystein Strøm <str@vps.no> 90209050/22635300, Ole Solberg <sol@vps.no> 22635300). Oppgaver: systemutvikling, faglig veiledning, design og test.
1992-1993
Prosjektering og entreprise i Telenor transmisjonsavdelingen i region Oslo. Oppgaver: Utbyggingsplanlegging og prosjektentreprise.
1986-1989
Teleteknikker i Telenor. Spesialsentralen region Oslo. Oppgaver: Sentraldrift, feilretting og vedlikehold.
1984-
En rekke showoppdrag (samlet sett 4 arbeidsår). Oppdrag på Color line, en rekke diskotek Norge rundt, messer, kjøpesentere, ungdomsklubber osv. (se under overskriften: Annen aktivtet).

Praksis (i detalj siste 6 år)

2002 juni -- 2003 august
Prosjektleder for oversetting av OpenOffice til nynorsk og bokmål. Starter som prosjektleder igjen sommeren 2004.
2001 2. juli-
Initiativtaker og prosjektleder av Skolelinux. Målet er å levere skolene pedagogisk programvare på nynorsk og bokmål, med nødvendig lærebøker, og driftshåndbok.
2002 1. mai -- 2001 4. oktober
Utredet forprosjektet for Skolelinux på oppdrag for Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet jamfør bevilgningsbrev og prosjektrapporten. (http://developer.skolelinux.no/rapporten.html)
2002 1. februar -- 4. april
Migrering av en ehandels-applikasjon (WebReg) hos EuroPay fra utgave 1 av J2EE-rammeverket til Objectware, til utgave 2 av rammeverket.
2001 1. april -- 1. mai
Tilrettelegging for bug-tracking system for Nordea, og CVS for objectware sitt rammeverk JEFF. Skrive brukermanual for WinCVS
2001 1. juni -- 30. september
Rådgivning rundt Internett-utviklings-, og produksjonsmiljø hos Kværner. Fokus på overordnet arkitektur, applikasjonstjenere, IDE, og metoder. Vi vurderte J2EE fra Sun og .NET fra Microsoft - med produktpresentasjoner fra forskjellige leverandører. Vi brukte også UML og Use-Case (brukertilfeller) for å beskrive kravene til applikasjons- og teknisk arkitektur. Dette ble utslagsgivende for plattformvalg og utviklerverktøy.
2001 1. april -- 1. juni
Utarbeidelse av kursmateriell for Java-rammeverket Koee hos Nordea, også kjent som JEFF fra Objectware. J2EE-rammeverket brukes også av Europay og Schlumberger.
2000 oktober 2001 mars
Innleid til Storebrand for utvikling av fondskomponenten. Samordning av systemkrav mot underliggende nanssystem for fonds-, og link-produkter. Noe teknisk prosjektledelse, og en del arkitektur.
1999-2000
Utviklet og designet en rutine for å registrere ansattes egenhandel for verdipapirselskaper. Programmert i Java, integrert mot stormaskin med bl.a PL/1, SQL. Systemet ble modellert ved hjelp av Unied Model Language. Iterativ systemutviklingsmetoder ble delvis utprøvd i prosjektet.
1999-2000
Deltaker i styringsgruppa for Faglig forum hos Verdipapirsentralen. Faglig rådgiver for innføring av modellbasert systemutvikling, herunder utviklingsprosessen Rational Unified Process, og modelleringsspråket Unified Modelling Language.
1997
Gruppelærer for Informasjonsteknologi og samfunn (IN166) på Universitetet i Oslo (ref: amanuensis Tone Bratteteig IFI UiO)

Teknologikjennskap:

Metode og modellspråk

Plattformer og programmeringsspråk:

Språk:

Annen aktivitet:

1990-
Showsalg, underholdningsprolering for Ford, G-sport, og Thorn

Artisteri:

1984
- Norgesmester i Break Dance. Har siden det hatt opptredener på NRK, Color Linie, hundrevis av utesteder, kjøpesentre, og markeder.
1989
- Turneleder for en rekke sommershow i en årrekke blant annet for Norwegian Models ved Geir Killingland <geir@missnorway.no> (tlf: 22 68 60 00)

This document was translated from LATEX by HEVEA.